Events (2013-14)

Annual General Meeting (AGM) (2013-)
Chinese New Year Gathering (新春團拜) (2014-)
45周年校慶晚宴 (2014-4-25)


Annual General Meeting (AGM) (2013-)

Back to top


Chinese New Year Gathering (新春團拜) (2014-)

Back to top


45周年校慶晚宴 (2014-4-25)

千呼萬喚的45周年校慶晚宴將於2014 年 4 月25 日晚上 (星期五)舉行。希望各位校友可以向其他校友多加宣傳!

晚宴詳情如下:

日期:二零一四年四月廿五日(星期五)
時間:下午六時恭候,七時四十五分入席
地點:上環信德中心美心皇宮 (香港干諾道中168 – 200號信德中心地庫B13-B18號舖)
費用:$400 (2009, 2010, 2011, 2012, 2013年中五畢業校友:$300)

與此同時,我們正製作一隻精美DVD作為當晚免費派發之紀念品;DVD內容為有關母校及各位舊生多年來的相片。歡迎各位校友將手頭上的珍貴照片以電郵傳送至舊生會郵址:

我們亦歡迎大家以現金或禮品方式贊助晚宴,舊生會將會於當晚場刊向各位慷慨解囊之校友鳴謝。詳情可聯絡舊生會主席 Simon Tsoi 蔡斯洋 (Tel : 9668 3262)或副主席Anita Ng 吳婉嫻 (Tel : 9405 1721)


晚宴報名及付款方法:
1. 大家請到以下網頁填寫申請資料:
http://form.jotform.me/form/40088835721457
成功於網上遞交表格後,網頁將會自動發出確認電郵至閣下聯絡電郵帳戶;請以劃線支票付款,並於支票後寫上閣下姓名、中五畢業年份、電話號碼及購買號碼(purchase ID — 可於確認電郵內找到),然後寄回張祝珊英文中學(地址:香港北角雲景道11號)。

2. 收到款項後,我們會以電郵回覆作確認完成報名登記程序。如有任何疑問,可聯絡舊生會主席 Simon Tsoi 蔡斯洋 (Tel : 9668 3262) 或秘書 Simon Tsang 曾志浩 (Tel : 2570 6665)

3. 為方便安排座位,我們鼓勵大家以12人為一個單位,向舊生會報名及付款以預訂全席。

4. 大會亦會為素食者另外安排素食餐,大家只需在報名時指明即可。

5. 由於人數眾多且核對帳務過程冗長繁複,敬請合作。

6. 由於座位有限而反應十分熱烈,請各位校友於四月五日前完成報名!

舊生會將會上載出席晚宴之老師及校友名單,大家可留意舊生會網頁
http://osa.ccsc.edu.hk/

晚宴的成功實有賴各屆舊生代表積極幫助召集各級別的舊生參與;有了你們的滲透力及支持,晚宴必會更成功、更熱鬧。希望到時能見到你們每一位!

舊生會「聚賢閣」


已確認出席晚宴之老師:
Mr. Leung Sau Chi, J.P. Mr. Au Chun Keung Miss Lam Shuk Kum Rosanna Mr. Pun Sui Lun
Mr. Yuen Tze Lam Joseph Mr. Au Yeung Yick Fung Mr. Lam Wai Kwong Mr. Sham Zi Yang
Dr. Chan Ka Ki Mr. Chai Chung Fai Mr. Lam Wai Sum Mr. Sing Man Kwong
Mrs. Chan Poon Kwok Tan Diana Mr. Chan Cheong Ming Mr. Lee Kai Yan Donald Mr. Siu Chi Keung
Miss Fok Suk Han Miss Chan Kwok Wai Phyllis Mrs. Lee Law Wai Kwan Mary Mr. So Kin Ming
Mr. Fung Tze Sun Mr. Chan Tung Nam Mr. Lee Tsz Choi Mr. Tam Wing To
Miss Hong Anna Miss Chan Yee Shan Mr. Lee Yun Mun Leo Mr. Tam Wong Alex
Mrs. Hui Chan Sau Han Mr. Cheung Chin Ming Mr. Li Hing Mrs. Tang Wong Kin Wa
Mrs. Ip Tsang Chui Hing Betty Mrs. Choi Wong Yuk Shan Miss Li Kai Ping Mrs. To Chang Man Ka
Mrs. Lee Ngan Lee Tiffany Mr. Chow Chun Kit Mrs. Lo Kong Tsui Yan Jenny Mrs. Tong Lam Yat Kuen
Miss Lee Wai Ying Miss Chow Sin Han Mr. Lo Ming Nam Mr. Tong Ling Poon
Miss Lee Yuk Ling Mr. Chu Wing Shing Mr. Lui Hung Leung Mr. Tsang Chi Ho
Mr. Law Yu Chi Michael Mrs. Chung Chan Nga Ting Mr. Lui Win Lee Mrs. Tsang Szeto Suet Ping
Miss Mak Yuk King Edith Miss Chung Wai Yin Mr. Mak Kin Wai Mr. Tsang Yuk Lun
Miss Ng Suk Mee Mrs. Crosson Johanna Lau Fun Mr. Malby Mark Miss Tung Wan Po
Miss Poon Wai Yee Mr. Fong Kwok Chi Mr. Mark Siu Man Mrs. Wong Cheung Yun Shen
Mr. Wat Sek Sang Miss Fu Lok Yi Alice Miss Mok Yuet Wah Mr. Wong Chung Pang
Miss Wong Chi Fong Winnie Mr. Kan Chuk Him Mrs. Ng Chan How Wah Mr. Wong Siu Man
Mrs. Wong Ho Wai Lin Miss Kwok Yuen Ching Mrs. Ng Chan Oi Ching Miss Wong Wai Han Rosa
Mrs. Tang Ip Kui Yin Julienne Miss Lai Ka Yan Mr. Ng Chi Kin Miss Yip Sau Fan
Dr. Tsang Wai Ming Mr. Ng Ho Bun Miss Yung May Sin

Sitting Plan: Download Link
Floor Plan: Download Link

Back to top